Start
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Krasnymstawie


ul. Poniatowskiego 10
22-300 Krasnystaw

tel./fax (82) 576 25 55 (centrala)

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie
tel. (82) 576 34 54
tel. (82) 576 30 95
fax. (82) 576 35 65
E-mail: kp_krasnystaw@straz.lublin.pl

Telefony alarmowe:
998
112

 
KP PSP Krasnystaw 2006 - 2015